Axblock från våra resor

Till:

Australien/Nya Zeeland 2014

USA 2015

Estland 2017

Sydafrika 2018

Kieåsen 2019

Sydafrika 2020

Flygresor – Europa

Flygesor – Världen

”Ytterlighetspunkter” vi besökt i respektive världsdel, samt Euroasien.